تفاهم نامه انجمن گوهرسنگ ایران با مرکز ملی تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای

مرکز ملی تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی گوهرسنگ ایران، در راستای اجرایی نمودن تفاهم نامه منعقده با مرکز ملی تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای ، در روز چهارشنبه مورخ سوم آبان ماه 1402 جلسه ای با حضور آقایان رحیمی گل خندان معاون آموزش، سیدمراد سرپرست آموزش های آزاد و خاص مهارتی و کیانی رئیس انجمن صنفی گوهرسنگ ایران، تشکیل و طرفین در طی آن درخصوص راه‌اندازی آکادمی مهارت محور گوهرسنگ، برگزاری دوره های توانمندسازی و ارتقاء مهارت، تدوین پودمان های آموزشی،چاپ کتب تخصصی و مقالات و تشکیل کارگروه های علمی-مهارتی پیشنهادات لازم و راهکارهای عملیاتی نمودن تفاهم نامه را ارائه کردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *