ثبت گزارشات و شکایات مردمی

نظارت همگانی شرط اصلاح

اگر از مسائل صنفی یا اشخاص متخلف شکایتی دارید می توانید با آپلود مدارک دال بر تخلف و سو استفاده و یا هرگونه اشکال با پر کردن مقابل پیگیری آن را به ما بسپارید.انجمن صنفی کارفرمایی گوهرتراشان و گوهرشناسان می کوشد تا با پایدار کردن بستر کسب و کار موجب رشد روز افزون صنعت گوهر تراشی و گوهرشناسی کشور شود

ما به شما اطمینان می دهیم که این اطلاعات محفوظ خواهد ماند