نمایشگاه بین المللی گوهرسنگ ها، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی گوهرسنگ ایران به اطلاع...
کارآفرینی در حوزه معدن
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی گوهرسنگ ایران دکتر مسعود...
تفاهم نامه انجمن گوهرسنگ ایران با مرکز ملی تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی گوهرسنگ ایران، در راستای...
تأثیر سابقه و مدراک گوهرتراشی و گوهرشناسی در پروانه های اشتغال نظام مهندسی معدن
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی گوهرسنگ ایران طی رایزنی...
نمایشگاه طلا و جواهر شیراز
گزارش تصویری نمایشگاه طلا و جواهر نقره و گوهر سنگ...

نشست انجمن صنفی کارفرمایی گوهرسنگ ایران و مسئولان قرارگاه محرومیت زدایی شهید صالحی کمیته امداد امام خمینی(ره)

روز پنجشنبه 29/07/1400 جلسه ای با حضور آقای مهندس علی شیری رئیس اداره راهبری کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تهران ، آقای دکتر میر حاجی رئیس اشتغال زایی قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه  پاسدارن جمهوری اسلامی ،آقای دکتر کیانی و خانم دکتر صادقی رئیس و نائب رئیس انجمن صنفی گوهر کشور  در محل انجمن صنفی گوهرسنگ ایران  برگزار گردید.

ایران کشوری مستعد برای شهاب سنگ ها، مصاحبه ی دکتر کیانی با گلد نیوز

شهاب سنگ یک قطعه جامد بازمانده از جِرم های آسمانی مثل ستاره های دنباله دار، سیارک یا یک سیاره دیگری است که ابتدا در فضای بیرون جو زمین قرار داشته سپس توانسته وارد جو زمین شود و به زمین برخود کند.

نامه ی دکتر کیانی به رئیس بسیج اصناف درباره اخطاریه به فروشگاه های مجازی گوهرسنگ

پیرو اخطاریه ای که اخیرا بسیاری از فروشگاه های مجازی گوهرسنگ در کشور مبنی بر ادامه فعالیت به شرط گرفتن مجوز از اتحادیه های طلا و جواهر کشور دریافت نموده اند. دکتر مسعود کیانی رئیس انجمن صنفی کارفرمایی گوهرتراشان و گوهرشناسان سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی نامه ای به رئیس بسیج اصناف کشور جهت رفع مشکلات مرتبط با تجارت گوهرسنگ کشور نوشته اند

نشست انجمن صنفی کارفرمایی گوهرسنگ ایران و مسئولان قرارگاه محرومیت زدایی شهید صالحی کمیته امداد امام خمینی(ره)

روز پنجشنبه 29/07/1400 جلسه ای با حضور آقای مهندس علی شیری رئیس اداره راهبری کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تهران ، آقای دکتر میر حاجی رئیس اشتغال زایی قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه  پاسدارن جمهوری اسلامی ،آقای دکتر کیانی و خانم دکتر صادقی رئیس و نائب رئیس انجمن صنفی گوهر کشور  در محل انجمن صنفی گوهرسنگ ایران  برگزار گردید.

ایران کشوری مستعد برای شهاب سنگ ها، مصاحبه ی دکتر کیانی با گلد نیوز

شهاب سنگ یک قطعه جامد بازمانده از جِرم های آسمانی مثل ستاره های دنباله دار، سیارک یا یک سیاره دیگری است که ابتدا در فضای بیرون جو زمین قرار داشته سپس توانسته وارد جو زمین شود و به زمین برخود کند.

نامه ی دکتر کیانی به رئیس بسیج اصناف درباره اخطاریه به فروشگاه های مجازی گوهرسنگ

پیرو اخطاریه ای که اخیرا بسیاری از فروشگاه های مجازی گوهرسنگ در کشور مبنی بر ادامه فعالیت به شرط گرفتن مجوز از اتحادیه های طلا و جواهر کشور دریافت نموده اند. دکتر مسعود کیانی رئیس انجمن صنفی کارفرمایی گوهرتراشان و گوهرشناسان سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی نامه ای به رئیس بسیج اصناف کشور جهت رفع مشکلات مرتبط با تجارت گوهرسنگ کشور نوشته اند

نشست انجمن صنفی کارفرمایی گوهرسنگ ایران و مسئولان قرارگاه محرومیت زدایی شهید صالحی کمیته امداد امام خمینی(ره)

روز پنجشنبه 29/07/1400 جلسه ای با حضور آقای مهندس علی شیری رئیس اداره راهبری کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تهران ، آقای دکتر میر حاجی رئیس اشتغال زایی قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه  پاسدارن جمهوری اسلامی ،آقای دکتر کیانی و خانم دکتر صادقی رئیس و نائب رئیس انجمن صنفی گوهر کشور  در محل انجمن صنفی گوهرسنگ ایران  برگزار گردید.

ایران کشوری مستعد برای شهاب سنگ ها، مصاحبه ی دکتر کیانی با گلد نیوز

شهاب سنگ یک قطعه جامد بازمانده از جِرم های آسمانی مثل ستاره های دنباله دار، سیارک یا یک سیاره دیگری است که ابتدا در فضای بیرون جو زمین قرار داشته سپس توانسته وارد جو زمین شود و به زمین برخود کند.

نامه ی دکتر کیانی به رئیس بسیج اصناف درباره اخطاریه به فروشگاه های مجازی گوهرسنگ

پیرو اخطاریه ای که اخیرا بسیاری از فروشگاه های مجازی گوهرسنگ در کشور مبنی بر ادامه فعالیت به شرط گرفتن مجوز از اتحادیه های طلا و جواهر کشور دریافت نموده اند. دکتر مسعود کیانی رئیس انجمن صنفی کارفرمایی گوهرتراشان و گوهرشناسان سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی نامه ای به رئیس بسیج اصناف کشور جهت رفع مشکلات مرتبط با تجارت گوهرسنگ کشور نوشته اند

نشست انجمن صنفی کارفرمایی گوهرسنگ ایران و مسئولان قرارگاه محرومیت زدایی شهید صالحی کمیته امداد امام خمینی(ره)

روز پنجشنبه 29/07/1400 جلسه ای با حضور آقای مهندس علی شیری رئیس اداره راهبری کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تهران ، آقای دکتر میر حاجی رئیس اشتغال زایی قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه  پاسدارن جمهوری اسلامی ،آقای دکتر کیانی و خانم دکتر صادقی رئیس و نائب رئیس انجمن صنفی گوهر کشور  در محل انجمن صنفی گوهرسنگ ایران  برگزار گردید.

ایران کشوری مستعد برای شهاب سنگ ها، مصاحبه ی دکتر کیانی با گلد نیوز

شهاب سنگ یک قطعه جامد بازمانده از جِرم های آسمانی مثل ستاره های دنباله دار، سیارک یا یک سیاره دیگری است که ابتدا در فضای بیرون جو زمین قرار داشته سپس توانسته وارد جو زمین شود و به زمین برخود کند.

نامه ی دکتر کیانی به رئیس بسیج اصناف درباره اخطاریه به فروشگاه های مجازی گوهرسنگ

پیرو اخطاریه ای که اخیرا بسیاری از فروشگاه های مجازی گوهرسنگ در کشور مبنی بر ادامه فعالیت به شرط گرفتن مجوز از اتحادیه های طلا و جواهر کشور دریافت نموده اند. دکتر مسعود کیانی رئیس انجمن صنفی کارفرمایی گوهرتراشان و گوهرشناسان سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی نامه ای به رئیس بسیج اصناف کشور جهت رفع مشکلات مرتبط با تجارت گوهرسنگ کشور نوشته اند