کارآفرینی در حوزه معدن

کارآفرینی در حوزه معدن

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی گوهرسنگ ایران دکتر مسعود کیانی، رئیس انجمن به گفت‌وگو با روزنامه صمت با موضوع کارآفرینی و وجوه مختلف آن در حوزه معدن پرداختند که در ادامه می توانید این گفت‌وگو را بخوانید. یک کارآفرین را چگونه می‌توان توصیف کرد؟ اگر بخواهیم ویژگی‌های یک کارآفرین را به‌طورخلاصه موردبررسی قرار دهیم، […]