فیروزه نیشابور رتبه اول ایران

فاطمه تقی زاده گوهر شناس و فیروزه شناس به پایگاه تحلیلی خبری گلد نیوز گفت: یکی از اولین گوهرهایی که بشر از آن استفاده کرده ، سنگ فیروزه است. فیروزه همچنین سنگ ملی و مذهبی ایرانیان بوده و در بین مردم ما یک سنگ بسیار مهم محسوب می شود. نام پارسی آن پیروزه بوده ولی […]