انجمن صنفی کارفرمایی گوهرتراشان و گوهرشناسان سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی به همت جمعی از متخصصین فعال در زمینه گوهرتراشی و گوهرشناسی به منظور ایجاد بستری مناسب برای تمامی کار آفرینان فعال در زمینه ی گوهرتراشی و گوهرشناسی و تجارت گوهر سنگ کشور در سال 1400 ایجاد شد تا علاوه بر اینکه به حمایت کسب و کارهای فعال بپردازد؛ بستری حمایت گر و پویا جهت انسجام و رشد شرکت های نوپا (استارت آپ ها) باشد، چرا که بر این امر واقف است رشد اقتصادی کشور عزیزمان و اشتغال فرزندانمان در گرو رشد روز افزون این عرصه نهفته است، انجمن بر این امر اذعان دارد که حضور حمایت گر دولت در این عرصه ضامن رشد و توسعه این زمینه است و بر خود لازم می داند با حضور در مجامع دولتی و قانونگذاری و با ارائه دغدغه ها، در نقش آفرینی دولتی موثر باشد؛ از سوی دیگر انجمن می کوشد تا با همراهی اعضای خود حامی مصرف کنندگان باشد تا بدین ترتیب نعمت خدا دادی گوهرسنگ کشور را در راستای خدمت به مردم سرزمینمان ایران استفاده نماید چرا که براستی ایشان شایسته بهترین ها هستند.

سمت اعضای هیات مدیره که در جلسه مورخ 1400/03/23 تعیین گردید به شرح زیر می باشد

1. آقای دکتر مسعود کیانی ، رئیس هیات مدیره

2. خانم دکتر حدیث صادقی ، نایب رئیس هیات مدیره

3. آقای حمید رضا مقدم ، خزانه دار

4. آقای عرفان صادقی ، دبیر 

5. آقای محمد خلیلی اردلی ، عضو اصلی هیات مدیره

6. آقای مجید عبیری ، عضو اصلی هیات مدیره

7.آقای مصطفی براتیان ، عضو علی البدل هیات مدیره

8. آقای هاتف زینلی اصلانی ، بازرس اصلی

9. آقای ابراهیم مهدی دوست ، بازرس علی البدل

چشم انداز انجمن

انجمن صنفی گوهر تراشان و گوهر شناسان سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی با چشم انداز بلند مدت و با هدف تعامل، همیاری و همبستگی تشکیل و تأسیس گردید. امید است تمامی فعالین صنف گوهر تراشی و گوهرشناسی کشور در آینده ای بسیار نزدیک انجمن عضو گردند. با استفاده از خرد جمعی، شورا و استفاده از تجربیات اعضاء دانش افراد عضو و غیرعضو ، بتوانیم نسبت به ارتقاء سطح آگاهی و کارایی  کارفرمایان گام بردارد.

انجمن صنفی گوهر تراشان و گوهر شناسان سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی با چشم انداز بلند مدت و با هدف تعامل، همیاری و همبستگی تشکیل و تأسیس گردید. امید است تمامی فعالین صنف گوهر تراشی و گوهرشناسی کشور در آینده ای بسیار نزدیک انجمن عضو گردند. با استفاده از خرد جمعی، شورا و استفاده از تجربیات اعضاء دانش افراد عضو و غیرعضو ، بتوانیم نسبت به ارتقاء سطح آگاهی و کارایی  کارفرمایان گام بردارد.

اهداف ما